امامزاده سلطان سید زکی الدین دهنو

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

امامزاده سلطان سید زکی الدین دهنو

ساختمان

0 از 0 نظر

  • شهرستان یزد،جاده خویدک،جاده خویدک

مکان‌های مرتبط