امامزاده صالح ابن موسی الکاظم

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

امامزاده صالح ابن موسی الکاظم

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • تهران،تجریش،کوچه پیاده رو امامزاده

مکان‌های مرتبط