امامزاده عباس و بی بی سکینه خاتون

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

امامزاده عباس و بی بی سکینه خاتون

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • شهرستان آران وبیدگل،جاده کاشان،جاده کاشان