امام زاده حسین ابن موسی الکاظم زرگ

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

امام زاده حسین ابن موسی الکاظم زرگ

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • شهرستان طبس،جاده امازاده سید حسین

مکان‌های مرتبط