امام زاده شاه نوری

عبادتگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

امام زاده شاه نوری

عبادتگاه

0 از 0 نظر

  • اصفهان،جی اصفهان،خ. مسیر محلی سلمان فارسی

مکان‌های مرتبط