انستیتو پاستور ایران

انستیتو پاستور ایران

سازمان تحقیقاتی و پژوهشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

انستیتو پاستور ایران

سازمان تحقیقاتی و پژوهشی

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  4. یکشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  5. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
 • گرمدره،آزادراه تهران کرج

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...