ایستانبول قاپیسی

مکان تاریخی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ایستانبول قاپیسی

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبهکل روز باز است
  2. سه‌شنبهکل روز باز است
  3. چهارشنبهکل روز باز است
  4. پنج‌شنبهکل روز باز است
  5. جمعهکل روز باز است
  6. شنبهکل روز باز است
  7. یکشنبهکل روز باز است
 • تبریز،بازار،خ. چایکنار