ایستگاه آتش نشانی مرکزی دسفول

آتش نشانی

ایستگاه آتش نشانی مرکزی دسفول

آتش نشانی

 • ساعت کاری

  1. یکشنبهکل روز باز است
  2. دوشنبهکل روز باز است
  3. سه‌شنبهکل روز باز است
  4. چهارشنبهکل روز باز است
  5. پنج‌شنبهکل روز باز است
  6. جمعهکل روز باز است
  7. شنبهکل روز باز است
 • دزفول،جزیره،خ بلوارمقاومت

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

 • درخواست حذف مکان

  تکراری است، بسته شده است، وجود ندارد و...

مکان‌های مشابه نزدیک ایستگاه آتش نشانی مرکزی دسفول