ایستگاه تاکسی جنوب مترو صادقیه

ایستگاه تاکسی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ایستگاه تاکسی جنوب مترو صادقیه

ایستگاه تاکسی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  2. چهارشنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  3. پنج‌شنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  4. جمعه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  5. شنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  6. یکشنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  7. دوشنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
 • تهران،فردوس،خ. ولیعصر،خ. پنجم

مکان‌های مرتبط