ایستگاه تاکسی مترو ایران خودرو

ایستگاه تاکسی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ایستگاه تاکسی مترو ایران خودرو

ایستگاه تاکسی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۵:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  2. چهارشنبه۵:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  3. پنج‌شنبه۵:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۵:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  6. یکشنبه۵:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
  7. دوشنبه۵:۳۰ بامداد – ۹:۳۰ شب
 • تهران،دریاچه شهدای خلیج فارس،آزادراه تهران کرج

مکان‌های مرتبط