ایستگاه مترو شاهد باقرشهر

راه آهن

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ایستگاه مترو شاهد باقرشهر

راه آهن

4.7 از 3 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  2. جمعه۶ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  3. شنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  4. یکشنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  5. دوشنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  6. سه‌شنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
  7. چهارشنبه۵:۳۰ بامداد – ۱۰:۳۰ شب
 • کهریزک،ب. هاشمی

مکان‌های مرتبط