ایست بازرسی گردنه صلوات آباد

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

ایست بازرسی گردنه صلوات آباد

0 از 0 نظر

  • شهرستان دهگلان،جاده هلیز اباد