بازار روز البرز

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بازار روز البرز

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۸:۳۰ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  2. یکشنبه۸:۳۰ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  3. دوشنبه۸:۳۰ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  4. سه‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  5. چهارشنبه۸:۳۰ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  6. پنج‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۹ شب
  7. جمعه۹ صبح – ۱ ظهر
 • کرج،قلمستان،بلوار ذوب آهن،بلوار هفت تیر

مکان‌های مرتبط