بازار روز

خرازی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بازار روز

خرازی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  2. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  3. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  6. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  7. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
 • بندرعباس،بازار،بلوار طالقانی،کنارگذر طالقانی

مکان‌های مرتبط