بازار سنگ خلیج فارس

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بازار سنگ خلیج فارس

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۸ شب
  6. یکشنبه۸ صبح – ۸ شب
  7. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
 • کرج،شاهین ویلا،خ. قزوین،بلوار امام خمینی

مکان‌های مرتبط