بازار محلی

کاربری

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بازار محلی

کاربری

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبهکل روز بسته است
  3. یکشنبهکل روز بسته است
  4. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
  5. سه‌شنبهکل روز بسته است
  6. چهارشنبهکل روز بسته است
  7. پنج‌شنبهکل روز بسته است
 • کتالم و سادات‌شهر،سادات شهر،بلوار بهشتی،خ. پورامامی