بازار ملایر

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بازار ملایر

ساختمان

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۶ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
  3. جمعه۸ صبح – ۶ شب
  4. شنبه۸ صبح – ۶ شب
  5. یکشنبه۸ صبح – ۶ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۶ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۶ شب
 • ملایر،مطهری،میدان امیرکبیر،خ. همدان