بازار موبایل کرج

فروشگاه تلفن همراه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بازار موبایل کرج

فروشگاه تلفن همراه

4 از 1 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  6. یکشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  7. دوشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
 • کرج،اصفهانیها،بلوار شمس،خ. قزوین

مکان‌های مرتبط