بازار میوه و تره بار ازگل

سبزی فروشی/میوه فروشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بازار میوه و تره بار ازگل

سبزی فروشی/میوه فروشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  3. جمعه۸ صبح – ۱ ظهر
  4. شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  5. یکشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۷ شب
 • تهران،ازگل،کنار‌گذر ارتش،خ. باغ شمیران

مکان‌های مرتبط