بازار میوه و تره بار براتلو

سبزی فروشی/میوه فروشی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بازار میوه و تره بار براتلو

سبزی فروشی/میوه فروشی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۷ شب
  2. دوشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۷ شب
  3. سه‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۷ شب
  4. چهارشنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۷ شب
  5. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۷ شب
  6. جمعه۸ صبح – ۱ ظهر
  7. شنبه۸ صبح – ۱ ظهر ۴ عصر – ۷ شب
 • تهران،سازمان برنامه شمالی،خ. براتلو،خ. گلبو

مکان‌های مرتبط