بازار میوه و تره بار قیطریه

سبزی فروشی/میوه فروشی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بازار میوه و تره بار قیطریه

سبزی فروشی/میوه فروشی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبه۹ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۷ شب
  2. دوشنبه۹ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۷ شب
  3. سه‌شنبه۹ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۷ شب
  4. چهارشنبه۹ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۷ شب
  5. پنج‌شنبه۹ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۷ شب
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۹ صبح – ۱ ظهر ۳ عصر – ۷ شب
 • تهران،قیطریه،بلوار کاوه

مکان‌های مرتبط