باشگاه فرهنگی ورزشی آبفا

زمین ورزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

باشگاه فرهنگی ورزشی آبفا

زمین ورزشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  2. دوشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  3. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  4. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  5. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
 • بندرعباس،فرودگاه قدیم،بلوار گاز،بلوار امام حسین

مکان‌های مرتبط