باشگاه ورزشی موج سواران ساحل چالوس

ورزشگاه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

باشگاه ورزشی موج سواران ساحل چالوس

ورزشگاه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۸:۳۰ صبح – ۸:۳۰ شب
  2. پنج‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۸:۳۰ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸:۳۰ صبح – ۸:۳۰ شب
  5. یکشنبه۸:۳۰ صبح – ۸:۳۰ شب
  6. دوشنبه۸:۳۰ صبح – ۸:۳۰ شب
  7. سه‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۸:۳۰ شب
 • چالوس،رضوی،خ. پاسداران،خ. رادیو دریا

مکان‌های مرتبط