باطری شهر مرکز باطری ارومیه

فروشگاه لوازم الکترونیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

باطری شهر مرکز باطری ارومیه

فروشگاه لوازم الکترونیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۹ شب
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۹ شب
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۹ شب
  4. جمعه۸ صبح – ۹ شب
  5. شنبه۸ صبح – ۹ شب
  6. یکشنبه۸ صبح – ۹ شب
  7. دوشنبه۸ صبح – ۹ شب
 • ارومیه،دیگاله،خ. شیخ شلتوت