باغ رستوران لرد

رستوران

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

باغ رستوران لرد

رستوران

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  2. یکشنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  3. دوشنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  4. سه‌شنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  5. چهارشنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  6. پنج‌شنبه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  7. جمعه۱۱:۳۰ صبح – ۱۱:۳۰ شب
 • تهران،آسمان،خ. صحرا،خ. هامون

مکان‌های مرتبط