باغ شاهزاده

جاذبه‌های توریستی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

باغ شاهزاده

جاذبه‌های توریستی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  2. جمعه۸ صبح – ۱۰ شب
  3. شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  4. یکشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  5. دوشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
 • شهرستان کرمان بزرگراه هفت باغ باغ شازده ماهان کرمان