باغ پرندگان تهران

باغ وحش

بسته است

باغ پرندگان تهران

باغ پرندگان تهران

باغ وحش

4.6 از 9 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۹ صبح – ۶ شب
  3. یکشنبه۹ صبح – ۶ شب
  4. دوشنبه۹ صبح – ۶ شب
  5. سه‌شنبه۹ صبح – ۶ شب
  6. چهارشنبه۹ صبح – ۶ شب
  7. پنج‌شنبه۹ صبح – ۶ شب
 • اتوبان بابایی شرق بعداز خروجی هنگام الغدیر خروجی باقری جنوب لاین کندرو خیابان کوهستان باغ پرندگان تهران