بافت تاریخی اردکان

جاذبه‌های توریستی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بافت تاریخی اردکان

جاذبه‌های توریستی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • اردکان،آسی زاده،بلوار عاصی زاده،خ. طالقانی،میدان بسیج