بانک ملی ایران شعبه مرکزی کوهدشت

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بانک ملی ایران شعبه مرکزی کوهدشت

ساختمان

1 از 1 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  2. یکشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  3. دوشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر
  7. جمعهکل روز بسته است
 • کوهدشت،خ. رهبری

مکان‌های مرتبط