بانک ملی شعبه مرکزی

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بانک ملی شعبه مرکزی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  4. یکشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  5. دوشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
 • کرج،جهانشهر،خ. بهشتی،خ. کسری جنوبی،خ. نژاد فلاحی

مکان‌های مرتبط