بانک ملی مرکزی شیراز

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بانک ملی مرکزی شیراز

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲:۳۰ ظهر
 • شیراز،ارگ کریمخان،خ. لطفعلی خان زند،خ. طالقانی

مکان‌های مرتبط