بانک ملی

خودپرداز

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بانک ملی

خودپرداز

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۳ عصر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۳ عصر
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۳ عصر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۳ عصر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۳ عصر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۳ عصر
 • بیرجند،مطهری،میدان امام خمینی،خ. حکیم نزاری

مکان‌های مرتبط