برج آزادی

جاذبه‌های توریستی

بسته است

برج آزادی

برج آزادی

جاذبه‌های توریستی

4.9 از 12 نظر

 • بسته است

  1. شنبهکل روز بسته است
  2. یکشنبه۹ صبح – ۸:۱۵ شب
  3. دوشنبه۹ صبح – ۸:۱۵ شب
  4. سه‌شنبه۹ صبح – ۸:۱۵ شب
  5. چهارشنبه۹ صبح – ۸:۱۵ شب
  6. پنج‌شنبه۹ صبح – ۸:۱۵ شب
  7. جمعه۷:۱۰ صبح – ۸:۳۵ شب
 • تهران،جی،میدان آزادی

مکان‌های مرتبط