برج تجاری اداری آرمیتاژ گلشن

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

برج تجاری اداری آرمیتاژ گلشن

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
  2. پنج‌شنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبهکل روز بسته است
  5. یکشنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
  6. دوشنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
  7. سه‌شنبه۱۰ صبح – ۱۰ شب
 • مشهد،هنرستان،بلوار هفت تیر،خ. گلشن