پروژه دانشکده علوم انسانی سه و محوطه (شرکت مهندسی و ساختمانی بسپار پی ایران)

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پروژه دانشکده علوم انسانی سه و محوطه (شرکت مهندسی و ساختمانی بسپار پی ایران)

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

  • تهران،حصارک،میدان دانشگاه آزاد اسلامی،خ. فردوسی