بقعه آقا سید قاسم رودکل

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بقعه آقا سید قاسم رودکل

ساختمان

0 از 0 نظر

  • کوچصفهان،خ. مطهری غربی،کنارگذر مطهری غربی