بقعه رضوی امام رضا در نیشابور قدمگاه

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بقعه رضوی امام رضا در نیشابور قدمگاه

ساختمان

0 از 0 نظر

  • قدمگاه،جاده قدمگاه