بقعه متبرکه شیخ طرشتی

مکان تاریخی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بقعه متبرکه شیخ طرشتی

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

  • تهران،طرشت،کنارگذر آزادی،خ. حسین مردی،خ. آفرین