بلج

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بلج

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه:۹صبح–۶عصر
  2. جمعه:۱۰صبح–۴عصر
  3. شنبه:۹صبح–۶عصر
  4. یکشنبه:۹صبح–۶عصر
  5. دوشنبه:۹صبح–۶عصر
  6. سه‌شنبه:۹صبح–۶عصر
  7. چهارشنبه:۹صبح–۶عصر
 • چهاردانگه،خ. رحیمی