بلج

پیشه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بلج

پیشه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعه۱۰ صبح – ۴ عصر
  2. شنبه۹ صبح – ۶ شب
  3. یکشنبه۹ صبح – ۶ شب
  4. دوشنبه۹ صبح – ۶ شب
  5. سه‌شنبه۹ صبح – ۶ شب
  6. چهارشنبه۹ صبح – ۶ شب
  7. پنج‌شنبه۹ صبح – ۶ شب
 • چهاردانگه،خ. رحیمی