بندر مسافربری شهید حقانی

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بندر مسافربری شهید حقانی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۶ صبح – ۱۱ شب
  3. یکشنبه۶ صبح – ۱۱ شب
  4. دوشنبه۶ صبح – ۱۱ شب
  5. سه‌شنبه۶ صبح – ۱۱ شب
  6. چهارشنبه۶ صبح – ۱۱ شب
  7. پنج‌شنبه۶ صبح – ۱۱ شب
 • شهرستان بندرعباس،بازار،بلوار چمران،بلوار طالقانی