بنیاد شهید و مستضعفان منطقه ۳

دفتر دولتی

باز است

بنیاد شهید و مستضعفان منطقه ۳

بنیاد شهید و مستضعفان منطقه ۳

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  3. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
 • تهران،قیطریه،خ. دکتر شریعتی،خ. داد