بنیاد نخبگان استان اصفهان

دفتر دولتی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بنیاد نخبگان استان اصفهان

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  2. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  3. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  4. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  7. یکشنبه۸ صبح – ۴ عصر
 • اصفهان،شهشهان،خ. دسترسی محلی سروش،خ. مجلسی