بوستان استاد شهریار

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان استاد شهریار

پارک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • کرمان،ابوذر،بلوار امام حسین،خ. سی و هشتم ابوذر

مکان‌های مرتبط