بوستان ایثار

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان ایثار

پارک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز بسته است
  6. یکشنبهکل روز بسته است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • تهران،دیلمان،خ. فداییان اسلام،خ. سپاه پاسداران

مکان‌های مرتبط