بوستان سلامت

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان سلامت

پارک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبهکل روز باز است
  2. پنج‌شنبهکل روز باز است
  3. جمعهکل روز باز است
  4. شنبهکل روز باز است
  5. یکشنبهکل روز باز است
  6. دوشنبهکل روز باز است
  7. سه‌شنبهکل روز باز است
 • کرج،فاز دو مهرشهر،بلوار امام خمینی،خ. دویست و هجده

مکان‌های مرتبط