بوستان شهدای چهاردانگه

حمل و نقل عمومی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان شهدای چهاردانگه

حمل و نقل عمومی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۱۰ صبح – ۶ شب
  2. چهارشنبه۱۰ صبح – ۶ شب
  3. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۱۰ صبح – ۶ شب
  6. یکشنبه۱۰ صبح – ۶ شب
  7. دوشنبه۱۰ صبح – ۶ شب
 • چهاردانگه،خ. بوستان شهدای چهاردانگه