بوستان غدیر

پارک

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان غدیر

پارک

5 از 1 نظر

  • مشهد،چهنو،بلوار شیرودی،خ. موسی پور

مکان‌های مرتبط