بوستان فدک

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان فدک

پارک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز باز است
  3. یکشنبهکل روز باز است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • پرند،فاز دو،بلوار جمهوری اسلامی

مکان‌های مرتبط