بوستان مجیدیه

پارک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان مجیدیه

پارک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. پنج‌شنبهکل روز باز است
  2. جمعهکل روز باز است
  3. شنبهکل روز باز است
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • تهران،مجیدیه،ب. رسالت،خ. منصوری،خ. ابارشی

مکان‌های مرتبط