بوستان معلم

پارک

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

بوستان معلم

پارک

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  4. یکشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  5. دوشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۵ عصر
 • رباط‌کریم،معلم،بلوار امام خمینی

مکان‌های مرتبط